+380 (48) 740-46-77

Точний аналіз на наявність наркотиків та алкоголю

  Необхідність проводити тести на наявність в організмі людини наркотиків або алкоголю може виникнути в різних ситуаціях. Наприклад, у разі скоєння правопорушень під час керування транспортними засобами порушник обов’язково направляється на медичний огляд з метою виявлення вживання алкоголю або наркотичних засобів. На спортивних змаганнях регулярно проводяться тестування учасників, щоби запобігти зловживанню забороненими речовинами. У разі медикаментозного лікування препаратами, що містять наркотичні компоненти, стан пацієнтів також потребує систематичного моніторингу. Є ще безліч різних випадків, коли необхідно добровільно або примусово здавати тест на наркотики та визначати точний рівень алкоголю в крові.  

  Достовірність результатів тестування суттєво залежить від методів проведення аналізів та можливостей обладнання.

  Швидкі методи скринінгового дослідження, які базуються на імуно-хроматографічному аналізі, найчастіше використовуються для отримання попередніх результатів. Такі тести дозволяють виявити або спростувати факт вживання людиною психоактивних речовин або алкоголю, але вони не можуть  використовуватися, наприклад, як докази в кримінальному провадженні. Для цього потрібні підтверджуючі дослідження, які є більш ґрунтовними, тривалими та вимагають специфічного обладнання. 

  Хромато-мас-спектрометрія: контроль наркотичних та психотропних речовин 

  Наразі більшість сучасних медичних лабораторій, які прагнуть кращої достовірності результатів аналізів, проводять дослідження біологічних рідин на вміст наркотиків та алкоголю за допомогою метода хромато-мас-спектрометрії, який поєднує можливості газової хроматографії (ГХ-МС) або високоефективної рідинної хроматографії (РХ-МС) та мас-спектрометрії. Така комбінація аналітичних методів дозволяє ефективно розділити компоненти зразків на хроматографічних колонках, після чого провести їхню ідентифікацію за допомогою високочутливих мас-спектрометрів. Хромато-мас-спектрометрія підходить для визначення навіть слідових кількостей наркотичних препаратів у крові, сечі та інших біологічних зразках.

  У залежності від завдань, які постають перед лабораторіями, підбираються найбільш відповідні конфігурації аналітичних систем. Якщо порівнювати ГХ-МС і РХ-МС, то за великим рахунком ГХ-МС простіше та дешевше в експлуатації, ніж РХ-МС, отримані спектри більш чисті та близькі до класичних баз мас-спектрів, що спрощує пошук та ідентифікацію контрольованих речовин. 

  Для аналізу крові на препарати та алкоголь лабораторії все частіше використовують хроматографічні комплекси ГХ-МС, які поступово приходять на заміну традиційним газовим хроматографам з полум’яно-іонізаційними детекторами (ПІД) завдяки більшій чутливості та специфічності. 

  ГХ-ПІД може ідентифікувати сполуку лише на основі часу утримування, тоді як ГХ-МС також надає мас-спектральну інформацію для кожної речовини у суміші зразка. Коли необхідно досягти визначення слідових кількостей ліків і метаболітів у біологічних рідинах, потрібна чутливість і специфічність — їх легко надає мас-спектрометричний детектор.

  Наразі, тандем “газовий хроматограф — мас-спектрометр” є більш звичним в лабораторіях для визначення наркотиків та алкоголю у порівнянні з рідинною хроматографію. Але фахівці бачать гарні перспективи для використання РХ-МС. Так, наприклад, РХ-МС ідеально підходить для визначення полярних та нелетких сполук. Для ГХ-МС необхідна дериватізація, щоб хімічно модифікувати препарат і зробити його більш придатним для газової хроматографії (тобто більш летким). За допомогою РХ-МС ефективне розділення та генерування іонів можна здійснити без дериватизації аналіту. Рідинна хроматографія зазвичай вимагає меншої підготовки зразка. Для аналізу сечі часто можна просто розбавити водою та ввести зразок. Менше етапів підготовки зразка означають зменшення помилок у результатах аналізів.

  Прилади та процеси РХ-МС можуть бути складнішими, ніж ГХ-МС. Але методологія рідинної хроматографії дозволяє обробляти більшість з відомих та поширених наркотичних речовин чи проводити допінг-контроль на одному обладнанні з мінімальною підготовкою зразків.

  Кожна з систем має свої переваги й обмеження, та можливості сучасних технологій дозволяють створювати ефективні комбінації приладів і аксесуарів для визначення всіх небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, включно з їх ізомерами, метаболітами та похідними речовинами. В ідеалі, якщо лабораторія планує проводити допінг-контроль, визначати широкий спектр наркотиків, сильнодіючих речовин і алкоголю, потрібно мати обидві системи — як рідинної, так і газової хроматографії, для того щоб охопити максимальну кількість аналітичних завдань. 

  Виявлення наркотичних речовин та алкоголю: нові виклики та відповіді на них

  У квітні 2022 року МОЗ України було видано наказ № 651 і затверджено Порядок проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин. 

  Ним передбачається проведення психіатричних оглядів осіб, які виконують окремі види діяльності, що можуть становити безпосередню небезпеку для особи або оточуючих. В цей перелік потрапляють різні категорії працівників — від фрезерувальників і водіїв до працівників підприємств харчової промисловості та аптечних закладів.

  У рамках цих оглядів проводяться обов’язкові лабораторні дослідження на наявність чи відсутність в організмі людини наркотичних засобів і психотропних речовин, а саме опіоїдів, канабіноїдів, седативних чи снодійних засобів, кокаїну, галюциногенів, психостимуляторів. 

  Необхідність проводити такі медичні заходи для великої кількості людей, відповідно, підвищує навантаження на лабораторії, які повинні здійснювати ці дослідження, та вимоги до якості аналізів. 

  І це тільки один з аспектів питання. Тому що в лабораторіях залишається повсякденний рутинний потік токсикологічних експертиз в рамках судових проваджень, медична діагностика та інше. Тобто з кожним днем аналітичні лабораторії будуть відчувати ще більший тиск, який буде спонукати до пошуку шляхів підвищення продуктивності та гнучкості роботи, використання найкращих технологій для аналізів, щоб уникнути помилок у своїх оцінках.

  Є ще одна проблема. Більшість лабораторій в Україні наразі використовують для подібних досліджень моделі газових хроматографів Хроматек-Кристал, різних років випуску, російського виробництва. У зв'язку із забороною купувати російські товари перед усіма установами лікувального, криміналістичного, токсикологічного профілю, судмедекспертів постає завдання заміни хроматографів Хроматек-Кристал на більш сучасні рішення, оскільки вже виникають проблеми із пошуком запчастин, аксесуарів та витратних матеріалів до цих хроматографів.

  Рішення PerkinElmer для аналізів на наркотики та алкоголь 

  Американської корпорації PerkinElmer є одним із найбільших у світі виробників аналітичного обладнання. PerkinElmer пропонує готові рішення та можливість створення індивідуальних систем для визначення наркотиків, лікарських препаратів та алкоголю. Від універсальних систем для завдань будь-якого рівня складності до ефективних, бюджетних рішень, які заточені на певну кількість рутинних досліджень.

  Розглянемо деякі рішення PerkinElmer на основі платформи Clarus GC та автоматизованої платформи газової хроматографії GC 2400

  Завдання

  Хроматограф

  Детектори

  Можливості

  Визначення алкоголю в крові (попереднє покоління обладнання, бюджетний варіант)

  Clarus 690

  Аналіз парової фази зразка

  Полум’яно-іонізаційний детектор (ПІД) 

  Одноканальний прилад (одна колонка та один неселективний детектор) для якісного та кількісного підтвердження речовини. Можливе хибне підтвердження речовини, якої не має у зразку, або хибне визначення підвищеного вмісту речовини у зразку.

  Визначення алкоголю в крові (попереднє покоління обладнання)

  Clarus 690

  Аналіз парової фази зразка

  2 ПІД 

  Двоканальний прилад (2 колонки та 2 неселективних детектори) дозволяє більш впевнено визначити/підтвердити наявність (кількісно та якісно) речовини у зразку за рахунок різних механізмів розділення суміші у двох колонках з різними сорбентами. 

  Вміст наркотиків у біоматеріалах (попереднє покоління обладнання)

  Clarus 690

  Аналіз рідкої фази зразка

  Мас-спектрометр SQ8T

  Однокальний прилад (одна колонка та мас-селективний детектор) дозволяє впевнено визначити/підтвердити (кількісно та якісно) наявність наркотичних та сильнодіючих речовин або їх метаболітів у будь-яких біологічних матеріалах.

  Вміст алкоголю та наркотиків у біоматеріалах (попереднє покоління обладнання)

  Clarus 690

  Аналіз парової та рідкої фази зразка

  Мас-спектрометр SQ8T та

  полум’яно-іонізаційний детектор

  Двоканальний прилад: дві колонки, мас-селективний детектор, неселективний детектор. Універсальний автодозатор вводить рідку та парову фазу в будь-який з двох каналів, що дозволяє використовувати різні механізми розділення та детектування для впевненого визначення/підтвердження (кількісного та якісного) наявності наркотичних, сильнодіючих речовин або їх метаболітів та алкоголю у будь-яких біологічних матеріалах. 

  Вміст наркотиків у біорідинах (наступне покоління хроматографічної платформи)

  GC 2400

  Аналіз рідкої фази зразка

  Мас-спектрометр MS 2400 SQ

  Найсучасніший однокальний прилад (одна колонка та мас-селективний детектор) дозволяє впевнено визначити/підтвердити (кількісно та якісно) наявність наркотичних та сильнодіючих речовин або їх метаболітів у будь-яких біологічних матеріалах. Переваги обладнання: інноваційна автоматизована платформа газової хроматографії GC 2400; потужна, передова та інтуїтивно зрозуміла програмна система обробки хроматографічних даних SimplicityChrom CDS; просте та зручне керування всією системою.  

  Вміст алкоголю та наркотиків у біорідинах (наступне покоління хроматографічної платформи)

  GC 2400

  Аналіз парової та рідкої фази зразка

  2 ПІД та 

  мас-спектрометр MS 2400 SQ

  Розширена версія попередньої комплектації, яка дозволяє використовувати різні механізми розділення та детектування для впевненого визначення/підтвердження (кількісного та якісного) наявності наркотичних, сильнодіючих речовин або їх метаболітів та алкоголю у будь-яких біологічних матеріалах.  

   

  Переваги газових хроматографів Clarus 590/690 PerkinElmer

  Платформа Clarus GC — це повністю автоматизована система, технічні можливості якої  дозволяють виконувати велику кількість рутинних стандартних аналізів, а також вирішувати  дослідницькі задачі. 

  Широкий вибір систем введення та концентрації проб, інжекторів та детекторів нової конструкції, модулів управління газовими потоками дозволяють знайти підхід до вирішення найскладніших завдань.

  Хроматографи забезпечують покращену чутливість та високу продуктивність роботи, прості у використанні та обслуговуванні. Містять ряд ексклюзивних інноваційних розробок PerkinElmer: Programmable Pneumatic Control, Swafer, PreVent, PrоTect, які розширяють можливості роботи з різними зразками та дозволяють гнучко налаштовувати систему.

  Запатентована мікроканальна технологія керування газовими потоками Swafer дозволяє здійснювати багатовимірні розділення складних зразків і отримувати більше інформації, а також змінювати конфігурації системи без залучення сервісної служби. Перевірені технології PreVent і PrоTect дозволяють керувати потоком газу-носія та попереджають забруднення колонки, що забезпечує зручне обслуговування приладу й підвищення продуктивності.

  Кольоровий сенсорний екран з простим графічним інтерфейсом відображає всі робочі показники та результати в реальному часі, що дозволяє повністю контролювати роботу газового хроматографа. 

  Особливістю моделі Clarus 690 є запатентована конструкція термостата, яка дозволяє проводити швидке нагрівання та охолодження. Ідеальне рішення для лабораторій, які аналізують велику кількість різних зразків, а також для дослідницьких завдань.

  Платформа GC 2400 PerkinElmer для газової хроматографії

  Комплексна платформа GC 2400 — це передова автоматизована система газової хроматографії, рішення для ГХ/мас-спектрометрії та автоматичний автосамплер зі змінною конфігурацією в одному приладі. Знімний планшет з сенсорним екраном під керуванням програми Simplicity Vision дозволяє навіть дистанційно проводити моніторинг однієї або кількох систем GC 2400. Нова платформа об’єднує системи, програмне забезпечення та широкий спектр колонок і витратних матеріалів для задоволення різноманітних аналітичних потреб.

  Потужна, передова та інтуїтивно зрозуміла програмна система обробки хроматографічних даних SimplicityChrom CDS завдяки інтелектуальним алгоритмам направляє користувача через всі етапи робочого процесу, дозволяє гнучко створювати налаштування згідно з потребами користувача в отриманні специфічних або унікальних даних, сповіщень та діагностики, а також повністю відповідає вимогам 21 CFR част. 11. Новий інтерфейс користувача дозволяє налаштовувати, збирати та надавати інформацію про налаштування аксесуарів, підключених до платформи GC 2400, за допомогою одного дисплея.

  З огляду на екологічність та безпеку, GC 2400 базово має різноманітні датчики, зокрема витоку водню у якості газу-носія, та програмно керований режим економії газу для зменшення споживання газу-носія.  

  Методична підтримка від компанії SocTrade

  Спеціалісти напрямку обладнання та методисти компанії SocTrade впевнені, що найкращі рішення завжди індивідуальні. Наші спеціалісти готові провести моніторинг потреб лабораторії та запропонувати оптимальну конфігурацію обладнання для проведення аналізів на наркотики та алкоголь. Запропонована система враховуватиме всі необхідні аксесуари та додаткове обладнання: дозатори відповідного типу для хроматографів, генератори чистих газів, компресори, газові фільтри, колонки, віали, програмне забезпечення та інше. Відповідність параметрів всіх компонентів системи, всебічна підтримка у відпрацюванні методик з боку хіміків-методистів SocTrade дозволить досягти найкращих результатів аналізів.  

  Комплексна платформа GC 2400 PerkinElmer для газової хроматографії

  Комплексна платформа GC 2400 — це передова автоматизована система газової хроматографії, рішення для ГХ/мас-спектрометрії та автоматичний автосамплер зі змінною конфігурацією в одному приладі. Знімний планшет з сенсорним екраном під керуванням програми Simplicity Vision дозволяє навіть дистанційно проводити моніторинг однієї або кількох систем GC 2400.

  Газові хроматографи Clarus 590/690

  Платформа Clarus GC — це повністю автоматизована система, технічні можливості якої дозволяють виконувати велику кількість рутинних стандартних аналізів, а також вирішувати дослідницькі задачі. Широкий вибір систем введення та концентрації проб, інжекторів та детекторів нової конструкції, модулів управління газовими потоками дозволяють знайти підхід до вирішення найскладніших завдань.

  Системи рідинної хроматографії ВЕРХ / УВЕРХ LC 300

  Платформа PerkinElmer LC 300 дозволяє по-новому поглянути на можливість вирішення найскладніших аналітичних завдань. Систему УВЕРХ LC 300 відрізняє гнучкість, продуктивність і ефективність. Широкий вибір детекторів і аксесуарів дає можливість налаштовувати прилад під індивідуальні умови і цілі аналізу.

  Триквадрупольний мас-детектор РХ/МС/МС QSight

  Триквадрупольний мас-детектор QSight — мінімальне профілактичне обслуговування завдяки, конструкції джерела з функцією самоочищення.

  Лабораторне обладнання SocTrade | Мапа сайту
  Дизайн сайту — «Sponge»